Cmimet

Çmimi në muaj:
-

*Ky cmim eshte mujor pa TVSH


Kanalet

 • Email
  i pakufizuar falas
 • Njoftimet Web Push
  pa limit falas
 • Viber Mesazhet
 • Tekst Mesazhet (SMS)

Veçoritë

 • Moduli i segmentimit
 • Segmentimi i bazuar në sjellje
 • Motori i identifikimit të AI
 • Menaxhimi i fushatës
 • Fushata të paracaktuara
 • Ndërtues i shablloneve të postës elektronike
 • Dërgimi i fushatave kaskadë
 • Automatizimi i mesazheve
 • Format dhe dritaret kërcyese
 • Statistikat e fushatave
 • Kodet dinamike të kuponit
 • Ndërtuesin e faqes fillestare Zvarrit dhe lësho
 • Vlerësimet e produktit
Uebfaqja jonë përdor cookie. Mësoni më shumë rreth politikës sonë të privatësisë dhe politikës sonë të kukit