Създай перфектните общи условия

Създай перфектните общи условия


Общите условия са задължителен елемент на всеки онлайн магазин.

Нямам как да ги пропуснеш и ти, ако искаш магазина ти да е професионално изглеждащ, клиентите да ти имат доверие, закона да е на твоя страна и да създаваш впечатление на надежден търговец онлайн.

Всеки бизнес или друго предприятие, което има сайт трябва да отдели време, за да изготви набор от правила и условия ( „Условия“), които ще се уреждат взаимоотношенията между крайните потребители и оператора на сайтa, във връзка суебсайта и различните му дейности (в случая с онлайн магазин – продажбите през него).

“Общи условия” за един онлайн магазин са от съществено значение, наред с други неща. Те служат за регламентиране на правата на собственост на модератора (или търговеца) на уебсайта, особености по съдържанието, интернет страницата като цяло; задължения и права на клиентите и на търговеца и условия на извършваните между тях сделки и отношения.

как се регламентират общи условияПоради факта, че Общите условия често са единственото споразумение между оператора на уебсайта и клиента е от съществено значение, че Общите условия да са насочени към рисковете, които могат да възникнат във връзка с основното търговско право-отношение.

Общите условия трябва да са насочени към някои или всички от следните елементи:

(1) Описание на функционалността на сайта и допълнителните услуги, продукти и предложения;

(2) Всички приложими условия на плащане, фактуриране, методи за доставка;

(3) Общите условия за връщане и възникване на евентуални проблеми;

(4) Собственост на сайта и съответното съдържание;

(5) Ограничения на отговорността;

(6) Всички приложими възрастови ограничения;

(7) Ограничения върху поведението на крайния потребител в интернет страницата;

(8) Правни разпоредби

Конкретните условия, съдържащи се в Общите условия неизбежно ще варират, в зависимост от вида на съдържанието, поместено на интернет страницата и основните търговски взаимоотношения между крайния потребител и търговеца.

Например, някои Общи условия ще имат условия, регулиращи уеб среда, която да насърчава взаимодействието между крайните потребители под формата на коментари, а други няма да имат тази възможност. При онлайн магазините езадължителна да я има, с цел обратна връзка.

Общи условия на магазин сCloudCartТам, където клиента плаща за друго, освен за продукта(примерно за допълнителна услуга) също трябва да се регулират тези отношения в Общите условия.

Когато стоки и услуги се предлагат онлайн, те са изправени пред допълнителни изисквания по отношение на това, което трябва да се заяви по време на процеса на закупуване. С един сайт може да е трудно да се установи от къде точно са продуктите или услугите, държава на произход или доставка и още много подобни. Затова е хубаво да се посочат начини, по които един клиент би трябвало да се свърже с търговеца, за уточнения по плащания, доставки или други интересуващи го въпроси.

Важно е редовно преразглеждане на условията и реда в тях, за да се вземат предвиди навреме всички законови или други промени в бизнеса.

Можеш да намериш в интернет много примерни Общи условия, по които да изготвиш своите, но за да си сигурен, че няма да пропуснеш нещо, най добре се довери на експерт, който да ги създаде вместо теб, съобразено, разбира се, с твоя бизнес.

Related posts

Comment