Фейсбук или Google Ads – кое е по-добро за твоя бизнес

Фейсбук или Google AdWords – кое е по-добро за твоя бизнес


Много рекламодатели се обръщат към Facebook и Google Ads за свои партньори, с които да работят. Двете платформи често са представяни като врагове от медиите в сферата на технологиите. Facebook Ads vs Google – двете платформи са в пряка конкуренция помежду си. Пред редица бизнеси от различен мащаб днес стои въпросът коя от двете Ad platforms да изберат.

И въпреки че двете платформи често се позиционират като конкуренти в медийното пространство, нищо не може да бъде по-далеч от истината в практически смисъл.

Много фирми комбинират силните страни на рекламата на Google Ads и Facebook Ads заедно.Целите, които си поставят, са постигане на максимална видимост, увеличаване на клиентите и продажбите, привличане на нови клиенти. Компаниите прилагат различни стратегии, които съответстват на функционалността на различните advertising platform, наблюдавайки последващата възвръщаемост на разходите им за реклама.
В тази статия ще разгледаме това, което отличава Google Ads и Facebook Ads един от друг. Как двете рекламни платформи работят и защо трябва да обмислиш възможността за използването им като част от твоята по-широка стратегия за дигитален маркетинг?

Какви са разликите между реклама в Google Ads и Facebook?

Фейсбук или Google Ads? Преди да разгледаме различните характеристики на Google Ads и Facebook Ads, от решаващо значение е да се разберат основните различия междудвете рекламни платформи.

Google Ads: платено търсене

Google Ads е най-голямата и най-популярната PPC (от англ. Pay per click = плащане на клик) рекламна платформа в света. Ads е толкова широко използвана, че тя се превърна в синоним на термина „платено търсене“ (от англ. paid search). Двете понятия са използвани като взаимозаменяеми, въпреки че други платформи като Bing Ads работят по подобен начин.

Google Ads срещу концепцията с илюстрации на Facebook Ads

Фейсбук или Google AdWords – кое е по-добро за твоя бизнес

Платеното търсене се фокусира върху насочване на ключови думи и използването на текстови реклами. Рекламодателите използват Google Ads с ключови думиспецифични думи и фрази, включени в заявките за търсене. Когато при се въвеждат от потребителите на Google при търсене (search engine), се цели рекламите им да бъдат показани заедно с резултатите от търсенето за тези запитвания.

Всеки път, когато потребител кликне върху реклама, рекламодателят се зарежда с определена сума пари, откъдето идва и името „заплащане-на-клик за реклама.“ Т.е. тук ключово е т.нар. click through rate (от англ. озн. честота на кликване).

PPC оптимизирането на оферти е сложна тема извън обхвата на тази статия, но накратко: търговците плащат за потенциалното привличане на нови клиенти чрез Google. Прилагането на този тип marketing strategy се базира на ключови думи и термини за търсене.

Facebook Ads: Платена социална реклама

Facebook Ads е отличен пример за провеждането на т.нар. „платена социална реклама“ (от англ. paid social). Social networks рекламирането се нарежда сред печелившите стратегии за дигитален маркетинг. С най-голям брой активни потребители месечно (billion monthly active users) сред всички социални мрежи в света, Facebook се превърна в силно конкурентна платформа за рекламиране от различни бизнес сектори.

Google Ads срещу концепцията на Facebook Ads

Facebook рекламирането (advertising on Facebook) се доближава до Google рекламирането (advertising on Google) дотолкова, доколкото рекламодателите използват двете платформи паралелно в изпълнението на своите рекламни бизнес цели.

За разлика от платеното търсене (paid search), което помага на бизнеса да намери нови клиенти чрез ключови думи, социалният Facebook Ads помага на потребителите да намерят бизнеса на база на нещата, от които се интересуват и на  начина, по който се държат онлайн.Фейсбук или Google AdWords – кое е по-добро за твоя бизнес

Когато става въпрос за основната разлика между Google Ads и Facebook Ads, можеш да мислиш за това по този начин: Ads ти помага да намериш нови клиенти, докато Facebook помага на новите клиенти да намерят теб.

Сега, когато обяснихме елементарната разлика между Google Ads и Facebook Ads (или платеното търсене и социалното търсене), нека да разгледаме най-силните и слаби страни на всяка платформа, за да прецениш как тези онлайн маркетингови инструменти могат да бъдат приложени максимално ефективно към твоя бизнес.

Google Ads

Предимства:

Подробният измервателен инструмент прави кампанията ти лесна запроследяване;
● Голям потенциал на аудиторията;
Незабавен трафик;
● Пълен контрол на дневния ти бюджет и максимална цена на клик;
● Незабавно връщане на инвестициите (можеш лесно да определиш цена на реализация и да разбереш в кой момент генерираш печалба);
● Опции за насочване (targeting options), включително по региони, време на деня, дни от седмицата, както и конкретни сайтове (ако използваш дисплейната мрежа);
● Различни възможности за реклама, включително и в дисплейната мрежа, мрежа за търсене и ремаркетинг;
● Насочване на потребители, които вече имат такъв или сходен интерес (т.нар. от англ. lookalike audiences), следователно е по-вероятно да се превърнат в купувачи.

Недостатъци:

● Ако се създаде и управлява неправилно, тя може да бъде изключително скъпа за настройване и управлението ѝ може да отнеме много време;

● Ограничено пространство в рамките на рекламата (три реда текст, когато използваш “Само търсене”);
● Освен ако не се използват и други форми на Google реклама, като например Google Shopping и реклама в YouTube, не можеш да включваш изображения или видеоклипове, за да продаваш продукти и услуги;
● В зависимост от твоята индустрия, цената на клик може да бъде значителна (например между $ 9,90 и $ 22,84 за клик);
● В зависимост от твоя целеви пазар, по-голямата част от потенциалната публика може да се окаже без значение.

Facebook Реклама

Предимства:

● Кампаниите са лесни за проследяване;
● Незабавен наплив на трафик;
● Пълен контрол на дневния ти рекламен бюджет (advertising budget) и максимална цена на клик;
● Незабавно връщане на инвестициите (можеш лесно да се определиш цена на реализация и да разбереш каква е твоята печалба);
● Още опции за насочване, включително по градове, региони, възраст, харесване/интереси, категория доходи, както и други демографски такива;
● По-лесна за създаване от Google Ads;
● Можеш да използваш изображения и видео, за да уловиш интереса на твоя целеви пазар, което може да помогне да се продават твоите продукти и услуги (products or services);
● *Цената за клик е сравнително евтина, в зависимост от твоята индустрия (като цяло не повече от $ 0,61 за клик).

Недостатъци:

● Ако не се създадат и управляват правилно, тези реклами могат да бъдат скъпи (но по- малко, отколкото на Google Ads);
● В зависимост от твоя целеви пазар, едва специфична част от публиката може да е от значение (например, ние не бихме препоръчали Facebook реклама, ако някой обслужва или доставя своите продукти и услуги само в един град);
● Не съществува вариант да насочиш рекламите си в определени часове в рамките на деня или в определени дни от седмицата, освен ако не отделиш бюджет отделно за това;
● Наистина подходящ главно за тези, които работят в B2C пазари (От англ. Business to Consumer = От бизнеса към директния клиент);
● Не се препоръчва за B2B компаниите (От англ. Business to Business = От бизнес към бизнес).

Така че какъв е отговорът?

Какви са преинствата и недостатъците на Facebok Ads

Е, окончателно отговорът зависи от твоя бизнес, това, което продаваш и естеството на твоята аудитория.

Ако предлагаш нещо със силна визуална привлекателност на добре дефинирана аудитория, Facebook е много подходящ. Тук е важно да отбележим, че следва да се акцентира върху high quality изображенията и videos image (видеата).

За местни фирми, които искат да се откроят от конкуренцията и да привлекат потребителите, докато те пазаруват, search ads методът, предлаган от Googlе, със сигурност е по-добрият избор.

Който и от двата рекламни формата (ad formats) да избереш за провеждането на различните
рекламни кампании (ads campaigns), важно е да харчиш разумно и винаги да следиш
резултатите си.

Related posts

Comment