Всичко за онлайн бизнеса - Съвети за онлайн магазини от CloudCart > Електронна търговия > Направи пазарно проучване за потенциала на бизнеса

Направи пазарно проучване за потенциала на бизнеса

Разбери потенциала на бизнеса си

„Нов“ е една от най-силните думи в маркетинга. „Нов“ се позовава на убеждението, че нещо се движи напред, че то е различно, модерно или подобрено. Хората са привлечени от нови продукти като магнит. Въвеждане на нови продукти е най-добрият начин да привлечеш вниманието и носи публичност за бизнеса. „Нов“ позиционира компанията като динамична и ориентирана към бъдещето. А иновацията е упорита работа и пътят е постлан с неуспехи.

90% от новите изследвания върху продукти се фокусира върху „допълнения“ продукт и „модификации“, а не на нов такъв. В това няма нищо лошо, подобрените продукти са много по-лесни за приемане, отколкото концептуално нови продукти.

Въвеждане на нов продукт онлайн

Проучване на пазара може да се използва на всички етапи от жизнения цикъл на продукта.

След като си установил, че визията съвпада с целите и финансовите показатели на бизнеса ти, ти си готов да оцениш пазарния си потенциал, чрез изследване на конкретни ключови фактори.Едно проучване на пазара ще ти даде възможност за по-точно оценяване на следните точки:

Възможност да се конкурираш – Кои характеристики на бизнеса ти ти предлагат възможност да се конкурираш най-ефективно на пазара: на базата на цена / предимство на разходите или пазарната диференциация? Ако не си в състояние да се конкурираш ефективно, може да се притесняваш за това си начинание. Изгради силните си страни, за да се увеличат шансовете ти за бъдещи успехи.

Продължителност на възможността да се конкурираш – ще издържат ли твоите възможности достатъчно дълго, за да жънеш своите награди? Продължителността е от решаващо значение за определяне на привлекателността. Например, един нов продукт или услуга, базирана на дългосрочна тенденция, като например промяна на демографската, има траен шанс от възможности. А за сравнение, един, основаван на най-новата модна тенденция, има ограничен живот. Друго съображение е колко време имаш, преди конкуренцията да наводни пазара.

Потенциал за растеж – В много случаи потенциала за дългосрочен растеж, а не непосредствени награди, правят една възможност по-привлекателна, отколкото друга. Един предприемач може да реши да предложи нов продукт с растящ потенциал, вместо да преследва продажби на съществуващи продукти, които имат минимален потенциал за растеж. Имаш ли потенциал за продажби достатъчно широк, за да си струва? Дори и ако реално доминираш, но на малък пазар, това може да не е за теб. Но за щастие всеки един потенциален потребител, може да се превърне в реален клиент.

Потенциалните клиенти стават реални

Както можеш да предположиш, динамичността на пазара те доближава до още един вид проблем.

Идентификация на пазара: прогнозиране. Анализът, който следи растежа и спада на пазарите, е ценно познание, но е най-вече въз основа на исторически данни. Така че, за да се направи още една крачка към осигуряване на най-добрата информация, необходима, за да се конкурираш успешно, можеш да се опиташ да намериш готови изследвания, на  базата на които да създадеш прогноза  за пазара. Опознай пазарната ниша.

Рискове и ползи – В определен размер риска присъства във всички предприемачески начинания, и растежа зависи често от него. Отговори си на въпросите колко ще ти струва тази възможност по отношение на време, пари и материални ресурси? Какъв е твоят потенциал за възвращаемост на инвестициите?  Рисковете, приемливи ли са за теб и твоя бизнес? И разбира се, наградите компенсират ли тези рискове? 

Имай предвид, че обикновено рисковете, свързани с възможностите за растеж се увеличават, докато се движиш далеч напред към продукти и пазари, които са нови за теб. Разходите за проучване и разработване на нови продукти и тези за проучване и проникване на нови пазари също ще се увеличат. Затова понякога е по-добре да си позволиш изработка на онлайн магазин от специалист

Рискове и ползи онлайн

Колкото по-сложен е един модел на прогнозиране на пазара, с цел установяване на потенциала на бизнеса ти, толкова е по-голяма вероятността да се нуждаеш от специалисти. А колкото по-добра прогноза имаш, толкова по-лесно ще организираш маркетинговата си дейност.

Истината е, че в крайна сметка, изследвания могат да ти помогнат само до определен момент, казва Джон Шулте, президент и председател на Националната асоциация за поръчка по пощата. „Може някой да не се съгласи с мен, но аз не съм намерил по-сигурен начин за измерване на успеха, с изключение на това да рискуваш и да започнеш„, казва Шулте. „Много пъти можеш да прекараш точно толкова време, в изследване на нещо (и то без сигурни резултати), колкото ще ти струва да започнеш да го правиш.“

 

Създай магазин

Related posts

3 коментара