Όροι Χρήσης των υπηρεσιών "CloudCart"

Για μας κάθε ένας πελάτης είναι σημαντικός. Βασίζοντας σε αυτό με τους Όρους Χρήσης, για μας από την "CloudCart" LTD στόχος είναι η σαφήνεια και ακρίβεια διευθέτηση των σχέσεων με κάθε πελάτη από τις υπηρεσίες μας online κατάστημα και Shared Hosting, παρακάτω αναφερόμενες ως Υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
Παρακαλώ να σημειώσετε ότι για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της "CloudCart" LTD, θα πρέπει να συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης, κάνοντας κλικ στο κουμπί "Εγγραφή". Έτσι, δηλώνετε ρητά ότι είστε εξοικειωμένοι με το περιεχόμενό τους και άνευ όρων συμφωνείτε να δεσμεύσετε με τις διατάξεις τους.

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη σχέση μεταξύ "CloudCart" LTD, UIC 202891918, με έδρα στην πόλη Σοφία περιοχή Μαναστίρσκι Λιβάδι λεωφόρος "Τόδορ Κάμπλεσκοβ" № 55Α, εκπροσωπούμενη από τους διευθυντές Νικολάι Κράσιμίροβ Ιλίεβ και ο Πέταρ Κρασιμίροβ Ιλίεβ, εφεξής ο Πάροχος ή ClaudCart, και οι καταναλωτές - είτε άτομα ή προσηκόντως και εγκύρως καταχωρημένα νομικά πρόσωπα εφεξής οι Χρήστες που εγγράφονται και να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες.

Υπηρεσίες και Πακέτα Συνδρομής

 • 1. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον Προμηθευτή προσφέρουν:
  • - δικαίωμα χρήσης της πλατφόρμας του Παρόχου για τη δημιουργία Ηλεκτρονικών Καταστημάτων και
  • - Shared Hosting, σε ένα πακέτο για μια τιμή που καταβάλλεται από τον χρήστη με βάση του επιλεγμένου πακέτου συνδρομής του.
 • 2.1. Η τιμή των υπηρεσιών που παρέχονται καθορίζεται από το επιλεγμένο πακέτο συνδρομής.
 • 2.2.  
  • 2.2.1. Πληροφορίες σχετικά με τις συνδρομές και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται είναι διαθέσιμες σε διεύθυνση: https://cloudcart.com/bg/pricing.
  • 2.2.2. Όλες ερωτήσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες μπορείτε να απευθύνετε σε διεύθυνση: support@cloudcart.com
 • 2.3. Ο χρήστης πληρώνει το τίμημα των υπηρεσιών στην αρχή της κάθε περιόδου συνδρομής, η περίοδος συνδρομής μπορεί να καθοριστεί σε μηνιαία ή ετήσια βάση. Μετά την παραλαβή της πληρωμής της τιμής διάθεσης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το τιμολόγιο, αν δεν ήταν διαθέσιμες κατά διάρκεια δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού, ο Πάροχος αποστέλλει στον χρήστη ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται από το χρήστη. Ο τελευταίος συμφωνεί το ηλεκτρονικό τιμολόγιο ως επαρκών και έγκυρο έγγραφο βάσει του οποίου μπορεί να είναι εκτελεστεί πληρωμή. Από την άποψη αυτή, είναι απαραίτητο να παρέχει μια έγκυρη, σωστή και την τρέχουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • 2.3.1. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να πληρώνει το τίμημα για τις υπηρεσίες με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.
  • 2.3.2. Οι τιμές που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα από τον Πάροχο περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
 • 2.4. Ο πάροχος επιβεβαιώνει την παραλαβή της πληρωμής με την ενεργοποίηση των υπηρεσιών και δεν ευθύνεται εάν ο χρήστης δεν έχει καθορίσει μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δεν έχει παραλάβει το τιμολόγιο για άλλο λόγο για τον οποίο ο προμηθευτής δεν έχει την ευθύνη.
 • 2.5. Με την αποδοχή αυτών των Όρων Χρήσης, ο χρήστης δηλώνει ρητώς ότι αν δεν πληρώσει τη μηνιαία τιμή συνδρομής για την περίοδο ή / και για κάποιο συγκεκριμένο online κατάστημα, δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες όσον αφορά αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα, ή για τη μη αμειβόμενη περίοδο. Η αποτυχία πληρωμής δίνει το δικαίωμα στον Πάροχο να διαγράψει αμέσως το online κατάστημα / Online καταστήματα του χρήστη από το διακομιστή, χωρίς προειδοποίηση, ενημέρωση ή αποζημίωση. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να αποθηκεύσει το σύνολο ή μέρος των πληροφοριών που περιέχονται σε ή συνδέονται με ένα ηλεκτρονικό κατάστημα μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της τελευταίας πληρωμένης μηνιαίας συνδρομής.
 • 2.6. Συμφωνώντας με αυτούς τους Όρους Χρήσης, ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι η χρήση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των πληροφοριών που επεξεργάζονται ή αποθηκεύονται από την CloudCart, διεξάγονται σύμφωνα με την παράγραφο 9 παρακάτω.

Διαδικασία Καταχώρισης

 • 3.1. Για έναρξη χρήσης των υπηρεσιών ο Χρήστης απαιτείται να καταχωρίσει προσωπικό λογαριασμό και online κατάστημα. Για να δοκιμάσει τη λειτουργικότητα του συστήματος έχει το δικαίωμα να δοκιμάσει κατά τη διάρκεια μιας περιόδου δοκιμής των 30 (τριάντα) ημερών. Η χρήση της υπηρεσίας κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου ο χρήστης δεν πληρώνει τίμημα συνδρομής.
 • 3.2. Κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου ο χρήστης δεν μπορεί να εκτελεί πωλήσεις μέσω του δημιουργημένου ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • 3.3. Κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί όλες επιλογές και δυνατότητες του συστήματος εκτός την δυνατότητα του άρθρου 3.2.
 • 3.4. Για να αποκτήσει πρόσβαση στον πίνακα διαχείρισης μέσω του οποίου να αρχίσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα προσωπικό λογαριασμό στην πλατφόρμα του Προμηθευτή με την εισαγωγή των απαραίτητων δεδομένων και χρησιμοποιώντας το κουμπί "Ξεκίνα Τώρα". Ταυτόχρονα με τη δημιουργία του Προσωπικού Λογαριασμού παράγεται και μοναδικός κωδικός του πελάτη για κάθε χρήστη, τον οποίο χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του τελευταίου και για στατιστικούς σκοπούς.
  • 3.4.1. Μετά την εισαγωγή των δεδομένων που αναφέρονται σε κάθε πεδίο ο χρήστης εκτελεί επιβεβαίωση, κάνοντας κλικ στο κουμπί "Εγγραφή". Πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει και να επιβεβαιώσει ότι συμφωνεί με αυτούς τους Όρους Χρήσης. Συμπληρώνοντας τα στοιχεία και κάνοντας κλικ στο κουμπί "Εγγραφή" ο χρήστης δηλώνει ότι είναι εξοικειωμένος με αυτούς τους όρους χρήσης, συμφωνεί με το περιεχόμενό τους και άνευ όρων αναλαμβάνει την υποχρέωση να τις σέβεται.
  • 3.4.2. Μόλις δημιουργηθεί το προσωπικό λογαριασμό και αν ακολουθηθεί το υπόλοιπο της διαδικασίας σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, ο χρήστης θα πρέπει να θεσπίσει έναν κωδικό πρόσβασης που επέλεξε αυτόν για απομακρυσμένη πρόσβαση.
  • 3.4.3. Ο προμηθευτής επιβεβαιώνει την εγγραφή του χρήστη, μέσω αποστολή email στην καταχωρημένη από τον χρήστη ηλεκτρονική διεύθυνση, με στοιχεία ενεργοποίησης του λογαριασμού. Με την ενεργοποίηση του λογαριασμού από πλευρά του χρήστη С активиране на регистрацията от страна на Ползвателя ανάμεσα σε αυτόν και τον προμηθευτή προκύπτουν συμβατικές σχέσεις σχετικά με τη χρήση και την παροχή υπηρεσιών.
  • 3.4.4. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για εσφαλμένα ή ψευδά στοιχεία καταχώρησης. Ο χρήστης δεσμεύεται σε περίπτωση αλλαγής να ενημερώνει άμεσα τα δεδομένα που αναφέρονται στην εγγραφή του.
 • 3.5. Μετά τη δημιουργία ενός λογαριασμού, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει το δικό του ηλεκτρονικό κατάστημα, χρησιμοποιώντας το κουμπί "Ξεκίνα τώρα δοκιμή"
 • 3.6. Κατά την δημιουργία ενός eshop ο Χρήστης πρέπει να συμπληρώσει:
  • 1) Όνομα καταστήματος;
  • 2) subdomain διεύθυνση;
  • 3) Λογαριασμός;
  • 4) Κωδικός πρόσβασης;
 • 3.7. Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Δημιουργία καταστήματος τώρα" Ο χρήστης δημιουργεί online κατάστημα σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των παρόντων Όρων χρήσης και συνάπτει συμβόλαιο για το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα.
 • 3.8. Για την δημιουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος ο Χρήστης παραλαμβάνει μήνυμα επιβεβαίωσης στην καταχωρημένη ηλεκτρονική διεύθυνση σύμφωνα με άρθρο 3.4. πιο πάνω.
 • 3.9. Για έναρξη χρήσης των υπηρεσιών ο Χρήστης απαιτείται να συμπληρώσει τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού του. Ο χρήστης ευθύνεται πλήρως για την διασφάλιση του κωδικού του πρόσβασης, καθώς και όλες τις πράξεις που εκτελούνται από τον ίδιο ή από τρίτο μέρος μέσω της χρήσης.
 • 3.10. Για την αποφυγή αμφιβολιών, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι ο πάροχος παρέχει στον χρήστη ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς περιεχόμενο, και ο χρήστης πρέπει να εισάγει ο ίδιος το όνομα, την περιγραφή και την τιμή των προϊόντων που προσφέρει και να επισυνάψει εικόνες των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό σχεδιασμό της γενικότερης ιδέας του ηλεκτρονικού καταστήματος, τα δικά του εργαλεία μάρκετινγκ, ειδικά όρια πωλήσεως και οτιδήποτε άλλο που είναι αναγκαίο για την έναρξη και τη λειτουργία του νόμιμου ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • 3.11  
  • 3.11.1. Η ευθύνη για την ακρίβεια και νομιμότητα των συμπληρωμένων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και άλλο περιεχόμενο του online καταστήματος είναι στους εγγεγραμμένους χρήστες. Ο χρήστης συμφωνεί ότι ο Πάροχος δεν είναι υπεύθυνος για τα δημοσιευμένα στοιχεία από το χρήστη, κείμενα, εικόνες και τα υλικά και τη συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • 3.11.2. Ο πάροχος θεωρεί ως συμβαλλόμενο μέρος το πρόσωπο που υποδεικνύεται ως ο κάτοχος του προσωπικού λογαριασμού. Αυτό το πρόσωπο θα είναι χρήστης και στους οτιδήποτε άλλους λογαριασμούς που παρέχει ο φορέας να δημιουργήσει και να παρέχει στο χρήστη σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας.
  • 3.11.3. Σε περίπτωση που ένα άτομο δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό ως υπάλληλος και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων του, για κάτοχος του Προσωπικού Λογαριασμού θεωρείται ο εργοδότης. Στο πλαίσιο αυτό, ο εργαζόμενος, δημιουργώντας ένα προσωπικό λογαριασμό του εργοδότη του δηλώνει με αυτούς τους Όρους Χρήσης ότι έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από τον εργοδότη του.
  • 3.11.4. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την κυριότητα του προσωπικού λογαριασμού, ο Ανάδοχος θεωρεί πελάτης το πρόσωπο του οποίου η πιστωτική ή χρεωστική κάρτα χρησιμοποιείται για πληρωμή του πακέτου συνδρομής, ώστε με σκοπό την αποσαφήνιση της διαφοράς, ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την παροχή και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν τα δικαιώματα των μερών. Για να διευκρινιστεί η διαφορά, ο Προμηθευτής μπορεί κατά διάρκεια της διαφωνίας να αναστείλει την πρόσβαση στον προσωπικό λογαριασμό.
 • 3.12. Καθώς ο πάροχος δεν προσφέρει και δεν πουλάει τα προϊόντα στους τελικούς χρήστες των online καταστημάτων, δεν είναι υπεύθυνος για την πώληση, την πληρωμή, την παράδοση, τις καταγγελίες και την επιστροφή των προϊόντων με εντολή των τελικών χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος, για το οποίο είναι υπεύθυνος ο χρήστης.
 • 3.13. Καθώς ο πάροχος δεν προσφέρει και δεν πουλάει τα προϊόντα στους τελικούς χρήστες των online καταστημάτων, δεν είναι υπεύθυνος για τους τελικούς χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνα με το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών, καθώς και άλλους προμηθευτές και επιχειρήσεις στο πλαίσιο του νόμου περί Προστασίας του Ανταγωνισμού διότι δεν είναι έμπορος ή ο προμηθευτής των προϊόντων που πωλούνται, αλλά προσφέρει μόνο τη δημιουργία υπηρεσιών και συντήρηση του ηλεκτρονικού καταστήματος του χρήστη.
 • 3.14. Ο χρήστης υποχρεούται να εξασφαλίσει όλες οι άδειες, και εγγραφές για την πώληση των νόμιμων προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • 3.15. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να μην τροποποιήσει και να μην παρεμβαίνει τη σωστή λειτουργία του συστήματος, αλλά και να μην περιορίζεται και να μη διακυβεύεται τη διαδικασία της ταυτοποίησης άλλων χρηστών, να μην έχει άλλη πρόσβαση πέρα από την εκχωρημένη, να μην αποτρέψει άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων.
 • 3.16. Ο χρήστης συμφωνείται ότι σε περίπτωση διαφωνίας με τρίτα μέρη ή χρηματική ποινή ή οποιοδήποτε άλλο είδος τιμωρίας στον Πάροχο, ο Χρήστης θα αποζημιώσει τον Πάροχο για όλα πληρωμένα πρόστιμα, αποζημιώσεις και άλλα έξοδα που προκύπτουν από δόλιες ή παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του πελάτη, ακόμη και όταν ο χρήστης έχει δώσει ψευδά στοιχεία στο ηλεκτρονικό κατάστημα και παραβιάζονται τα δικαιώματα των καταναλωτών, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, των προσωπικών δεδομένων, των κανόνων ανταγωνισμού και άλλων νομικών απαιτήσεων και τους κανονισμούς και ούτω καθεξής.
 • 3.17. Ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι γνωρίζει ότι οι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται στο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των ανταγωνιστών και ο Χρήστης συμφωνεί με αυτό.

Περιεχόμενο και χρήση των υπηρεσιών

 • 4. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον πάροχο για τον χρήστη περιλαμβάνουν τα εξής:
 • 4.1. Παροχή διαφορετικών ευκαιριών για τη δημοσίευση και τη διαχείριση των εκδόσεων, μέσω της δημιουργίας και συντήρησης ηλεκτρονικού καταστήματος, παρέχοντας ελευθέρου χώρου σε server του Παρόχου, με την οποία ο χρήστης έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει και να μοιραστεί με άλλους στο διαδίκτυο και να αποθηκεύει πληροφορίες για τις δημιουργημένα παραπάνω ηλεκτρονικά καταστήματα.
 • 4.2. Παροχή πρόσβασης προς πίνακα ελέγχου δημοσίευσης, επεξεργασίας και διαχείρισης πληροφοριών από τα δημιουργημένα ηλεκτρονικά καταστήματα και από το μοιρασμένο χώρο αποθήκευσης.
 • 4.3. Παροχή shared hosting
 • 4.4. Παροχή τεχνικής υποστήριξης των υπηρεσιών. Αυτή η υπηρεσία είναι προσβάσιμη μόνο για τους Χρήστες που χρησιμοποιούν πληρωμένα πακέτα πρόσβασης και παρέχεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • 4.5. Σε περίπτωση ανίχνευσης αποκλίσεων από τη χρήση σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ο Ανάδοχος μπορεί προσωρινά ή μόνιμα να μειώσει ή να διακόψει την παροχή των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων να αφαιρέσει από τις δικές τους τεχνικές συσκευές τις πληροφορίες των ανέντιμων χρηστών
 • 4.6. Ο πάροχος παρέχει στον Χρήστη πρόσβαση προς πίνακα ελέγχου για την απομακρυσμένη χρήση των Υπηρεσιών Online Καταστημάτων.
 • 4.7. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να διαχειρίζει τις Υπηρεσίες μόνο από τον πίνακα ελέγχου που προστέθηκε από τον Πάροχο επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία του με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.
 • 4.8. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ανταλλάσσει πληροφορίες με την εγγραφή του παρέχονται από τον προμηθευτή του χώρου σε ένα διακομιστή που έχει συνδεθεί με το Internet
 • 4.9. Ο Πάροχος παρέχει σύνδεση του διακομιστή με το Internet και την τεχνική κατάσταση του εξοπλισμού του στο πλαίσιο του πακέτου συνδρομής που είναι επιλεγμένο.
 • 4.10. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες - Online Κατάστημα και Shared Hosting, με καλή πίστη και σύμφωνα με τους σκοπούς τους.
 • 4.11. Όταν χρησιμοποιεί την υπηρεσία, ο χρήστης δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει λογισμικό, χειρόγραφα, γλώσσες προγραμματισμού και άλλες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να διαταράξουν την ακεραιότητα ή την ορθή λειτουργία του συστήματος ή να δημιουργήσουν δυσκολίες στην χρήση της από άλλους χρήστες.
 • 4.12. Τα δημιουργημένα από τον Χρήστη καταστήματα μέσων των Υπηρεσιών δεν πρέπει να δεν θα πρέπει να δημιουργούν φόρτο εργασίας του server, το οποίο υπερβαίνει την κανονική και υιοθετημένη στην πρακτική κατανάλωση του «Shared Hosting».
 • 4.13. Ο χρήστης δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες για τη δημιουργία ενός «πληρεξούσιο σύνδεσμo» (proxy) και να ξεκινήσει προγράμματα κατοίκων.
 • 4.14. Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες για τα ακόλουθα:
  • δημοσίευση, διάδοση ή με οποιοδήποτε μέσο δεδομένων, μηνυμάτων, κειμένων, ηλεκτρονικών αρχείων και άλλων υλικών που έρχονται σε αντίθεση με τη Βουλγαρική νομοθεσία, τους εφαρμόσιμους ξένους νόμους, αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, την ηθική του Διαδικτύου ή των ηθών και που παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων, όπως: παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, της κυριότητας και κάθε άλλου υλικού ή ηθικού δικαιώματος ή έννομων συμφερόντων τρίτων, που εκπροσωπούν εμπορικά, προσωπικά ή επαγγελματικά απόρρητα ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες
  • δημοσίευση, διανομή ή παροχή λογισμικού ή άλλων ηλεκτρονικών αρχείων που περιέχουν ιούς ή άλλα προγράμματα κινδύνου ή τα συστατικά τους;
  • δημοσίευση ή τη μεταφορά του πορνογραφικού υλικού
  • δημοσίευση δεδομένων, μηνυμάτων, κειμένων, ηλεκτρονικών αρχείων και άλλων υλικών που περιέχουν απειλή για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων των διακρίσεων κήρυγμα φασιστική, ρατσιστική ή άλλη μη δημοκρατική ιδεολογία των οποίων το περιεχόμενο παραβιάζει τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που απορρέουν από το Σύνταγμα και τους νόμους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας ή διεθνείς κανονισμούς με έκκληση για βίαιη αλλαγή της συνταγματικής τάξης, να διαπράξουν αδίκημα, κλπ.
 • 4.15. Ο χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας - «spam». Παραβίαση της απαίτησης αυτής είναι λόγο για τη διακοπή της παροχής για την οποία ο πάροχος ενημερώνει τον χρήστη. Σε επαναλαμβανόμενη δράση ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς την παροχή των υπηρεσιών χωρίς προειδοποίηση.
 • 4.16. Ο χρήστης διασφαλίζει μοναδικός τον εξοπλισμό που χρειάζεται για την πρόσβαση προς τις Υπηρεσίες και την διαχείριση τους
 • 4.17. H Παροχή υπηρεσιών δεν περιλαμβάνει την παροχή του domain όνομα.
 • 4.18. Ο Πάροχος μπορεί να παρέχει στο χρήστη και άλλες υπηρεσίες, πέραν εκείνων που ορίζονται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις
  • 4.18.1. Εάν ο Χρήστη δώσει εντολή στον Πάροχο για καταχώριση domain αυτό θα γίνεται για μια αρχική περίοδο από 1 έτους και θα ανανεώνεται αυτόματα για άλλη μια περίοδο ενός έτους, ενώ το προσωπικό λογαριασμό για τις υπηρεσίες που καλύπτονται από αυτούς τους Όρους είναι ενεργό. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί την ανανέωση του domain να γίνεται αυτόματα, θα πρέπει να αναφερτεί ρητά αυτό στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.
  • 4.18.2.  
   • 4.18.2.1. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα σχεδιασμό ("Theme") του online καταστήματος ή να επιλέξει να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε από τα γενικά πρότυπα σχειδασμού διαθέσιμα σην CloudCart Πρότυπα Σχεδιασμού για την καταβολή του τιμήματος (για εκχώρηση του δικαιώματος να το χρησιμοποιεί), η οποία είναι εισηγμένη στο: https : //cloudcart.com/bg/pricing. Εάν ο χρήστης επιλέγει να χρησιμοποιήσει τα πρότυπα σχεδιασμού ("Theme"), μπορεί να χρησιμοποιήσει το ίδιο με εκείνο για το ηλεκτρονικό κατάστημα του. Εάν ο χρήστης κλείσει το ηλεκτρονικό της κατάστημα, μπορεί να χρησιμοποιήσει το ίδιο πρότυπο σε άλλο online κατάστημα. Χρήστης που ήδη έχει χρησιμοποιήσει κάποια από τα πρότυπα σχεδιασμού από το CloudCart Θέμα Store δεν μπορεί να πουλήσει, ή να υποχωρήσει τα ίδια δικαιώματα σχεδιασμού σε τρίτους. Ο πάροχος δεν εγγυάται ότι τα πρότυπα σχεδιασμού ("Theme") θα διατηρηθούν, προσιτά και διαθέσιμα για όλη τη διάρκεια της συνδρομής που καταβάλλεται από τον χρήστη, και ο τελευταίος συμφωνεί ρητώς ότι ο πάροχος έχει το δικαίωμα να απομακρύνει, να τροποποιήσει ή να αναστείλει την υποστήριξή τους κατά την κρίση του Παρόχου, το οποίο τερματίζει αυτόματα το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τον κατάλληλο σχεδιασμό.
   • 4.18.2.2. Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει το αγορασμένο πρότυπο σχεδιασμού ("Theme"). O Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα, και ο χρήστης συμφωνεί ρητώς ότι ο πάροχος κατά την κρίση του, δικαιούται να αλλάξει, να τροποποιήσει το πρότυπο σχεδιασμού("Theme") του online καταστήματος, εφόσον κρίνει ότι παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή τα δικαιώματα τρίτων. Ο Πάροχος μπορεί να αλλάξει το σχεδιασμό ("Theme") του online καταστήματος και τεχνικές τροποποιήσεις ή ενημερώσεις του σχεδιασμού ("Theme"), εάν είναι απαραίτητο.
   • 4.18.2.3. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με το σχεδιασμό ("Theme") ανήκουν στον ίδιο σχεδιαστή. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια χρήσης του σχεδιασμού ("Theme") ο χρήστης υπερβεί χορηγούμενα δικαιώματα χρήσης του επιλεγμένου σχεδιασμού ("Theme"), ο σχεδιαστής μπορεί να κινήσει νομικές διαδικασίες εναντίον του Χρήστη. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος δικαιούται να αλλάζει το αμφιλεγόμενο πρότυπο σχεδιασμού ("Theme") ή να κλείσει το ηλεκτρονικό κατάστημα.
   • 4.18.2.4. Ο χρήστης συμφωνεί ρητά ότι η διατήρηση του κατάλληλου σχεδιασμού ("Theme") είναι η ευθύνη του κατόχου των δικαιωμάτων ( ο σχεδιαστής) του ίδιου και ο Πάροχος είναι χωρίς καμία υποχρέωση από αυτήν την άποψη.
   • 4.18.2.5. Ο χρήστης συμφωνεί ρητώς ότι ο πάροχος δεν είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση του αρχικού σχεδιασμού ("Theme") ή για την εγκατάσταση ενός νέου, και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο αυτό.
 • 5. Ο χρήστης συμφωνεί ρητώς ότι, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών, την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, την αντιμετώπιση προβλημάτων και άλλες συναφείς δραστηριότητες, ο Πάροχος μπορεί να περιορίσει προσωρινά ή να αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών.

Τρόποι πληρωμής και αποστολής

 • 6.1. Η ClaudCart προσφέρει στους Χρήστες την δυνατότητα από μόνοι τους να επιλέξουν τους τρόπους με τους οποίου οι τελικοί καταναλωτές θα πληρώνουν τα αγορασμένα προϊόντα. Ο χρήστης επιλέγει από τις ολοκληρωμένες μεθόδους πληρωμής της τεχνολογικής πλατφόρμας CloudCart. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και τις μεθόδους πληρωμής εκτός από τις ολοκληρωμένες στην πλατφόρμα CloudCart αν για αυτή υπάρχει τεχνική εφικτότητα και τα μέρη καταλήξουν σε αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία.
 • 6.2. Για να χρησιμοποιήσει όλες τρόπους πληρωμής, ο χρήστης πρέπει να δημιουργήσει δικές του εγγραφές και λογαριασμούς και να τους συνδέσει με το ηλεκτρονικό του κατάστημα, τηρώντας τις οδηγίες που δημοσιεύονται στην CloudCart και αναφέρεται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.
 • 6.3. Ο χρήστης συμφωνεί ότι ο Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρήστη σε σχέση με την παραλαβή της τιμής αγοράς των προϊόντων που προσφέρονται από τους τελικούς πελάτες.
 • 7.1. CloudCart δίνει στον ίδιο χρήστη να επιλέξει τους τρόπους με τους οποίους οι τελικοί χρήστες θα λαμβάνουν τα προϊόντα που αγοράζον. Ο πάροχος προσφέρει ένα μηχανισμό για τον υπολογισμό του κόστους των μεταφορών, αλλά δεν παρέχει ο ίδιος τις μεταφορές. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να συμβληθεί με courier ή άλλως να εξασφαλίζει την παράδοση των προϊόντων στους τελικούς χρήστες. Ο Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρήστη και τους τελικούς χρήστες για την παράδοση των προϊόντων που αγοράζονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • 7.2. Όταν υπάρχει πρόβλημα με την πρόσβαση και τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο χρήστης θα ενημερώνει τον Πάροχο στους παρακάτω αριθμούς τηλεφώνου ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: support@cloudcart.com..

Ανωτέρα βία

 • 8. Ο πάροχος δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα, ως αποτέλεσμα ανωτέρας βίας ή για άλλους λόγους, εκτός από σφάλμα, και όταν οι χρήστες ή οι τελικοί πελάτες συμπληρώσουν ψευδή ή ανακριβή δεδομένα ή έχουν χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα για τη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, των Γενικών Όρων του αντίστοιχου ηλεκτρονικού καταστήματος, τις οδηγίες για δημιουργία και τη χρήση της CloudCart, τις οδηγίες του Παρόχου ή τις διατάξεις του νόμου. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για τις ζημίες και διαφυγόντα κέρδη του χρήστη λόγω ενός προβλήματος με το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Επεξεργασία δεδομένων

 • 9. Ο πάροχος είναι ελεγκτής δεδομένων που έχει εγγραφεί βάσει του νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
 • 9.1. Με την ολοκλήρωση των δεδομένων ο Χρήστης επιβεβαιώνει ότι διαθέσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ότι δίνει ρητή άδεια και συγκατάθεση για τη συλλογή, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή αυτών των δεδομένων, σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία.
 • 9.2. Κατά τη συμπλήρωση των δεδομένων που απαιτούνται ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να παρέχει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του και άλλα απαιτούμενα δεδομένα. Αν ο χρήστης έχει παράσχει ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες, ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για την παραβίαση των δεσμεύσεων.
 • 9.3. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση προσωπικών δεδομένων άλλων.
 • 9.4. Ο χρήστης συμφωνεί ρητώς ότι ο πάροχος έχει το δικαίωμα να στείλει μη ζητηθείσες εμπορικές επικοινωνίες βάσει του βουλγαρικού δικαίου για ηλεκτρονικό εμπόριο, να κάνει έρευνες, διεξαγωγή ερευνών ή να δίνει διαφημιστικές προσφορές και πληροφορίες από δικούς του ή από άλλους προμηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών. Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή ανεπιθύμητων εμπορικών επικοινωνιών. Με την ολοκλήρωση των δεδομένων του Ο χρήστης συμφωνεί με τον πάροχο να συλλέγει δεδομένα σχετικά με τον χρήστη και τους τελικούς χρήστες, όπως τη IP διεύθυνση, την ώρα της επίσκεψης, το σημείο στο οποίο είναι προσβάσιμο η ιστοσελίδα, όνομα και έκδοση του web browser του τελικού χρήστη, λειτουργικό σύστημα, κλπ. παραμέτρους που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησης στο Web, μέσω των οποίων διατίθεται στην ιστοσελίδα και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Τα δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Πάροχο για στατιστικούς σκοπούς και έρευνα αγοράς, καθώς και για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • 9.5. Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να δώσει τη συγκατάθεσή του για τους τελικούς χρήστες για τη συλλογή αυτών των πληροφοριών μέσω των γενικών όρων του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • 9.6. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο ο χρήστης έχει ξεχάσει ή χάσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του, ο πάροχος μπορεί να εφαρμόσει τη δεδηλωμένη "Διαδικασία για χαμένα ή ξεχασμένα ονόματα χρηστών και κωδικούς πρόσβασης,« διαθέσιμη στην cloudcart.bg
 • 9.7. Ο χρήστης επιβεβαιώνει ρητά ότι συμφωνεί το περιεχόμενο / τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με το online κατάστημα του (εκτός από δεδομένα σχετικά με πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες):
  • 1) να μεταφερθούν και να υποβάλλονται σε επεξεργασία χωρίς να είναι κρυπτογραφημένα
  • 2) η μεταφορά των εν λόγω δεδομένων πραγματοποιείται μέσω διαφόρων δικτύων, και
  • 3) το περιεχόμενο / τα δεδομένα, διαθέσιμα στα καταστήματα να επεξεργάζονται για τους σκοπούς της προσαρμογής τους στις τεχνικές απαιτήσεις των διαφόρων δικτύων ή συσκευών μέσω των οποίων περνάνε οι πληροφορίες.
 • 9.8. Οι πληροφορίες σχετικά με πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες υποβάλλονται σε επεξεργασία και μεταφέρονται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή.
 • 9.9. Συμφωνώντας με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι έχει ενημερωθεί και δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του, κατά την έννοια του άρθ. 4 παρ. 1, σημ. 2 του νόμου περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στον Προμηθευτή ή στο οποίο ο τελευταίος έχει λάβει την πρόσβαση πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να αποθηκεύονται σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα θα επεξεργάζονται και αποθηκεύονται τόσο σε σχέση με τη σύναψη και εφαρμογή των συμφωνιών μεταξύ των μερών σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών, καθώς και για άλλους νόμιμους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων, αλλά που δεν περιορίζονται σε:
  • (1.) εκτέλεση του άμεσου μάρκετινγκ - προσφέροντας στον χρήστη στο μέλλον προϊόντα ή υπηρεσίες από τον Πάροχο ή τρίτους μέσω ταχυδρομείου, μέσω τηλεφώνου, με την αποστολή σύντομων μηνυμάτων τηλεφώνου (SMS) ή άλλων άμεσων μέσων, στο μέτρο που ο Χρήστης έχει αποδεχθεί ότι συμφωνεί με αυτούς τους γενικούς όρους.
  • (2.) διεξαγωγή έρευνας αγοράς ή αναφορά του βαθμού ικανοποίησης των πελατών με την ποιότητα των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από τον Πάροχο.
  • (3.) εκτέλεση διάφορων υπολογισμών για στατιστικούς σκοπούς.
 • 9.10. Συμφωνώντας με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Ο χρήστης πιστοποιεί ότι έχει λάβει γνώση και συμφωνεί ότι τα προσωπικά του δεδομένα μπορούν να γνωστοποιηθούν ή να μεταφέρονται προς επεξεργασία σε τρίτους, ανεξάρτητα από το αν είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρο ή έξω, όπως για τρίτους εννοείται τέτοιες ότι η ανάθεση του παρόχου να εκτελέσει ορισμένες δραστηριότητες ή πράξεις που σχετίζονται με δράσεις στο πλαίσιο του άρθρου 9.9 ανωτέρα, καθώς και τη σύναψη, εκτέλεση ή λύση της σύμβασης σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών.
  Η προηγούμενη συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει και σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει συνάψει σε συμβατική σχέση με τον Πάροχο για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
 • 9.11. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα που κατέχονται από τον Πάροχο και το δικαίωμα να ζητήσει την τροποποίηση, την ενημέρωση, τη διαγραφή, διόρθωση ή τον αποκλεισμό αν η επεξεργασία δεν πληροί τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Πάροχο να ενημερώνει τους τρίτους που έχουν αποκαλυφθεί τα προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε διαγραφής, διόρθωσης ή κλειδώματος που διενεργείται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου αυτό είναι αδύνατο ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στον Πάροχο την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον υπάρχει νομική βάση γι 'αυτό. Όταν δικαιολογείται η αντίρρηση, τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη δεν θα επεξεργάζονται πια. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης εμπορίας, και να ενημερωθεί πριν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτονται για πρώτη φορά σε τρίτους ή να χρησιμοποιηθούν για λογαριασμό τρίτων, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, όπως μπορεί να προβάλει αντιρρήσεις σε τέτοια αποκάλυψη ή χρήση. Τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα διάταξη, ασκούνται στην cloudcart.bg

Δικαιώματα, καθήκοντα και ευθύνες των μερών

 • 10. Ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να αποφασίζει ποιες ενέργειες αποτελούν παραβίαση των χρηστών των παρόντων Όρων, και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να διορθωθεί η κατάσταση.
 • 10.1. Ο χρήστης δεν μπορεί να προσθέσει / ρυθμίζει στον πίνακα ελέγχου του καταστήματος του domains ή subdomains, επί των οποίων δεν έχει δικαίωμα χρήσης, ελέγχου και διαχείρισης
 • 10.2. Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη δημοσιεύει υλικό που περιέχει ιούς ή άλλα προγράμματα που προορίζονται να καταστρέψουν ή να βλάψουν την πλατφόρμα ή άλλο σύστημα. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ή / και επεξεργάζεται αυτών των υλικών.
 • 10.3. Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες των οποίων τα online καταστήματα προκαλούν τα φορτία, ή άλλων γεγονότων που διαταράσσουν τη φυσιολογική λειτουργία των ηλεκτρονικών καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων, εάν ο χρήστης έχει υπερβεί τα όρια που καθορίζονται από τον Πάροχο.
 • 10.4. Όταν ο χρήστης αποκτήσει πρόσβαση στη χρήση και τη διαχείριση του online καταστήματος του σε τρίτους, ο ίδιος είναι υπεύθυνος για τις πράξεις των προσώπων αυτών.
 • 10.5. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την εμπιστευτικότητα των δεδομένων πρόσβασηςστο κατάστημα του (username και password) και αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις δραστηριότητες / ενέργειες που εκτελούνται στον προσωπικό λογαριασμό του και στο ηλεκτρονικό του κατάστημα.
 • 10.6. Ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι ο πάροχος έχει το δικαίωμα να αναστείλει την πρόσβαση του χρήστη σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα εάν ο χρήστης παραβιάζει τους Όρους Χρήσης ή τον νόμο, οπότε ο πάροχος δεν ευθύνεται για την απώλεια των δεδομένων του χρήστη ή άλλες ζημιές.
 • 10.7. Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του παρόχου, να αντιγράψει, να τροποποιήσει, να διαμορφώσει, να πουλάει ή να μεταπωλεί τις υπηρεσίες εν όλω ή εν μέρει.
 • 11.1. Η παραβίαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή ή οριστική παύση των υπηρεσιών και την αναστολή της πρόσβασης χρηστών σε online καταστήματα χωρίς προειδοποίηση ή αποζημίωση προς τον χρήστη από τον Πάροχο.
 • 11.2. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Πάροχος μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια να καταργήσει μεμονωμένα στοιχεία από το ηλεκτρονικό κατάστημα του χρήστη αντί να διακόψει τη χρήση της εξ ολοκλήρου από τον χρήστη.
 • 11.3. Κατά την κρίση του, ο Πάροχος μπορεί να, αντί να καταγγείλει τις υπηρεσίες να απαιτήσει από το χρήστη να διορθώσει την παράβαση και Χρήστης υποχρεούται να λάβει μέτρα για να επανορθώσει την παράβαση εντός 24 ωρών από την παραλαβή της κοινοποίησης, αν ο πάροχος δεν έχει ορίσει κάποια άλλη περίοδο.
 • 11.4. Σε όλες περιπτώσεις, ο Χρήσης χρωστάει αποζημίωση στον Πάροχο για τυχόν ζημιές ή απώλειες που προκαλούνται ως αποτέλεσμα της παράβασης.

Ενημερώσεις και καταγγελίες

 • 12.1. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί αν οι υπηρεσίες CloudCart δεν συμμορφώνονται με αυτούς τους όρους. Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά ή εγγράφως και πρέπει να περιέχει τα δεδομένα του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και περιγραφή των συνθηκών παραβίασης.
 • 12.2. Η διεύθυνση κατάθεσης καταγγελιών εγγράφως είναι: πόλη Σόφια περιοχή Μαναστίρσκι Λιβάδι λεωφόρος Τόδορ Κάμπλεσκοβ 55 Α όροφος 1 γραφείο 1.
 • 12.3. Η διεύθυνση κατάθεσης καταγγελιών ηλεκτρονικώς είναι: support@cloudcart.com.
 • 12.4. Η προθεσμία για την υποβολή καταγγελίας είναι τριών ημερών από την εκδήλωση.
 • 12.5. Η ομάδα του παρόχου θα εξετάσει ορθά τις καταγγελίες εντός 14 ημερών από την παραλαβή και θα ανταποκριθεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ορίζεται από τον χρήστη.
 • 13.1. Όλο το περιεχόμενο στην πλατφόρμα CloudCart συμπεριλαμβανομένων όλων δημοσιευμένων κειμένων, εικόνων, φωτογραφιών, βίντεο, άρθρων, πηγαίου κωδικού (εκτός από εκείνα που έχουν εισαχθεί και εφαρμόζονται από τον χρήστη σε σχέση με τα προϊόντα που προσφέρει) είναι με προστατευμένα πνευματικά δικαιώματα. Ανήκουν στον πάροχο ή έχει το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί και προστατεύονται βάσει της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων. Η Αντιγραφή και η χρήση τους χωρίς την απόκτηση αυτών των δικαιωμάτων παραβιάζει τα δικαιώματα του δημιουργού και των υποχρεωτικών διατάξεων της βουλγαρικής νομοθεσίας.
 • 13.2. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων ο Πάροχος υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αμέσως τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από τον πελάτη χωρίς ειδοποίηση ή προειδοποίηση, και να αξιώσει αποζημίωση για όλες τις ζημίες και διαφυγόντα κέρδη από τις ενέργειες του χρήστη.
 • 13.3. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση των χρηστών να σέβονται τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Παρόχου.
 • 14.1. Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να προβεί σε αλλαγές και βελτιώσεις στην πλατφόρμα, καθώς και η μορφή και το περιεχόμενο των υπηρεσιών, που δεν παραβιάζουν τις βασικές λειτουργίες του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • 14.2. Ο Πάροχος δικαιούται να αναστείλει τις υπηρεσίες εάν είναι απαραίτητο για την ενημέρωσή τους.
 • 14.3. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Πάροχος δεν ευθύνεται για ζημιές ή διαφυγόντα κέρδη των χρηστών.
 • 15. Με την ολοκλήρωση των δεδομένων και στοιχεία επικοινωνίας ο χρήστης δίνει ρητή συγκατάθεση του παρόχου να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα επικοινωνίας με τον πελάτη, για την οποία ο χρήστης έχει συγκεκριμένες πληροφορίες επαφής, και ότι ο χρήστης έχει τη συγκατάθεση του πελάτη για την παροχή δεδομένων και τα στοιχεία επικοινωνίας του παρόχου.
 • 16. Η παροχή δεδομένων και στοιχείων επικοινωνίας από πλευρά πελάτη δεν είναι υποχρεώνει τον Πάροχο να κάνει επαφή με τον χρήστη.
 • 17.1. Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Ο χρήστης δηλώνει ότι απολαμβάνει την παροχή μιας υπηρεσίας για την επιχείρησή τους ή την επαγγελματική δραστηριότητα.
 • 17.2. Ο χρήστης συμφωνεί τη σύναψη σύμβασης εξ αποστάσεως, καθώς και για τις προκαταβολικές προπληρωμές για την παράδοση του προϊόντος.

Κοινοποιήσεις

 • 18. Εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό, όλες οι κοινοποιήσεις θα γίνονται σε περίοπτη θέση στην ιστοσελίδα του παρόχου και στο αντίστοιχο e-mail και στοιχεία επικοινωνίας του χρήστη.

Τερματισμός της σύμβασης και κυρώσεις

 • 19. Η σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων λύεται:
  • -με τη λήξη της σύμβασης, σύμφωνα με την επιλεγμένη περίοδο της εγγραφής από τον χρήστη.
  • -με τον τερματισμό ή την κήρυξη της εκκαθάρισης ή πτώχευσης ενός από τα μέρη
  • -με αμοιβαία συμφωνία των μερών γραπτώς
  • -με τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου τριάντα ημερών και η μη καταβολή του τιμήματος, σύμφωνα με το επιλεγμένο πακέτο συνδρομή.
  • -αντικειμενική αδυναμία σε οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους
  • -σε κατάσχεση ή τη σφράγιση του εξοπλισμού από τις κρατικές αρχές
  • -όπου αναφέρεται ρητά σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις
 • 20. Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική την ευχέρεια, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση να καταγγείλει τη σύμβαση, εάν διαπιστώσει ότι οι υπηρεσίες είναι κατά παράβαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων που εγκρίθηκαν από τον Πάροχο, την νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, τις γενικές αποδεκτές ηθικές τα αποδεκτά πρότυπα ή κανόνες για τη χρήση του "Online Store", "Shared Hosting”.
 • 21.1. Σε περίπτωση που ο χρήστης τερματίσει την σύμβαση πριν την ημερομηνία λήξης στο πλαίσιο των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, θα πρέπει να καταβάλει στον Πάροχο αποζημίωση του ποσού που οφείλεται για την υπόλοιπη διάρκεια της σύμβασης.
 • 21.2. Εάν ο πάροχος έχει λάβει το πλήρες ποσό της διάρκειας της σύμβασης, την αμοιβή που καταβάλλεται από τον χρήστη έχει ληφθεί για την αποζημίωση του Παρόχου για την πρόωρη λήξη της σύμβασης.
 • 21.3. Σε περίπτωση που η σύμβαση που συνάπτεται με τη λειτουργία αυτών των Όρων καταγγελθεί μονομερώς από τον Πάροχο λόγω αδυναμίας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του χρήστη, ο τελευταίος λόγω της ποινής του ποσού της αποζημίωσης που οφείλεται για την υπόλοιπη περίοδο του συμβολαίου.
 • 21.4. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων για την παροχή της χρήσης της Υπηρεσίας, ο Πάροχος δικαιούται εκκαθαρισμένη αποζημίωση το ποσό της αποζημίωσης που οφείλεται για την υπόλοιπη περίοδο του συμβολαίου.
 • 21.5. Σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο μέρος για χρήση των Υπηρεσιών κατά παράβαση των νόμων, ηθικών κανόνων ή διατάξεων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, τα μέρη συμφωνούν ότι ο πάροχος μπορεί να περιορίσει προσωρινά την παροχή υπηρεσιών ή την πρόσβαση σε πληροφορίες του χρήστη για διευκρίνιση της υπόθεσης.
 • 21.6. Ο Χρήστης οφείλει να αποζημιώσει και να απελευεθερώσει από ευθύνη τον Πάροχο σε αγωγές και άλλες αξιώσεις τρίτων (αν δικαιολογείται ή όχι) για όλες τις ζημιές και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και του κόστους των δικηγόρων) που προκύπτουν από ή σε σχέση με (1) αποτυχία οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας σύμβασης, (2) την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, την παραγωγή, τα δικαιώματα μετάδοσης ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, και (3) την παράνομη μεταβίβαση σε τρίτους των δικαιωμάτων που έχουν χορηγηθεί στο χρήστη, τους όρους και προϋποθέσεις της σύμβασης.
 • 21.7. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται μη παροχής σύνδεσης ή λειτουργίας του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου για λόγους ανωτέρας βίας, τυχαία γεγονότα, προβλήματα στο Διαδίκτυο, τεχνικούς ή άλλους αντικειμενικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων των εντολών των αρμοδίων κρατικών αρχών.
 • 21.8. Ο Πάροχος δεν φέρνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από τον Χρήστη σε τρίτους.
 • 21.9. Ο Πάροχος δεν φέρνει καμία ευθύνη για τα υλικές ή άυλες ζημιές, με αποτέλεσμα να χάσει τα κέρδη ή τις ζημιές που προκλήθηκαν στο χρήστη κατά τη διαδικασία της χρήσης ή μη χρήσης των Υπηρεσιών.
 • 21.10. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται σε περίπτωση υπέρβασης των μέτρων ασφαλείας του τεχνικού εξοπλισμού μέσω των οποίων παρέχεται η υπηρεσία και αυτό οδηγεί σε απώλεια πληροφοριών, τη διάδοση των πληροφοριών, την πρόσβαση σε πληροφορίες, που περιορίζουν την πρόσβαση σε πληροφορίες, οι αλλαγές πληροφοριών στους δικτυακούς τόπους που δημοσιεύθηκαν από τον χρήστη ή άλλα παρόμοια αποτελέσματα.
 • 21.11. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται σε περίπτωση παροχής της πρόσβασης σε πληροφορίες, απώλεια ή αλλοίωση των δεδομένων ή παραμέτρων των υπηρεσιών, ως συνέπεια της παροχής ψευδά πληροφορίας από τρίτους στον χρήστη, αν οι περιστάσεις μπορούν να κρίνουν ότι αυτό το άτομο είναι χρήστη.
 • 21.12. Ο Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη για την αποτυχία μερικώς ή πλήρως των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων, ως αποτέλεσμα ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ο πάροχος θα πρέπει να ενημερώσει τον χρήστη, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία της Βουλγαρίας.
 • 21.13. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για τις ζημίες, διαφυγόντα κέρδη, έξοδα, αξιώσεις και άλλες ευθύνες σε χρήστες ή στον τελικό χρήστη, εφόσον συνέβη λόγω μη συμμόρφωσης με τους παρόντες Όρους και τους γενικούς όρους του ηλεκτρονικού καταστήματος ή της ισχύουσας νομοθεσίας από τους χρήστες ή τον τελικό χρήστη.
 • 21.14. Ο χρήστης συμφωνεί ότι σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του παρόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της συνδρομής τριών μηνών του επιλεγμένου πακέτου συνδρομής.

Τροποποιήσεις των Γενικών Όρων Χρήσης και εφαρμόσιμο δίκαιο

 • 22.1. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν από τον Ανάδοχο, για το οποίο ο τελευταίος θα ενημερώνει επαρκώς όλους τους χρήστες της υπηρεσίας.
 • 22.2. Ο Πάροχος και Ο Χρήστης συμφωνούνται ότι οποιοδήποτε συμπλήρωμα ή να τροποποίηση αυτών την Όρων θα είναι αποτελεσματική στο χρήστη μετά την ρητή κοινοποίηση της από τον πάροχος και αν ο χρήστης δεν το δηλώσει στις παρεχόμενες 14 ημέρες, που τις απέρριψε.
 • 22.3. Πάροχος δημοσιεύει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις σε διεύθυνση www.cloudcart.com, μαζί με όλες τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις αυτών.
 • 23.1. Ο Χρήστης και ο πάροχος υποχρεούται να προστατεύουν τα δικαιώματα του άλλου και τα νόμιμα συμφέροντα και την προστασία των εμπορικών μυστικών που περιήλθαν σε γνώση τους κατά τη διαδικασία της εφαρμογής της συμφωνίας και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
 • 23.2. Ο χρήστης και ο Πάροχος οφείλουν, κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο της σύμβασης να μην γίνεται δημόσια την γραπτή ή προφορική αλληλογραφία που πραγματοποιήθηκε μεταξύ τους. Για δημοσίευση μπορεί να θεωρηθεί η δημοσίευση της αλληλογραφίας σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μα ζικής ενημέρωσης, φόρουμ συζητήσεων στο Διαδίκτυο, προσωπικές ή δημόσιες ιστοσελίδες και άλλα.
 • 23.3. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των όρων και προϋποθέσεων με μια ειδική σύμβαση μεταξύ των παρόχου και χρήστη με προτεραιότητα είναι ή ειδική συμφωνία.
 • 23.4. Για τα εκκρεμή ζητήματα της σύμβασης που σχετίζονται με την εφαρμογή και την ερμηνεία των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων εφαρμόζεται η ισχύουσα Νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.
 • 23.5. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από τη γενική αυτή άποψη ή συναφών προς αυτά, αν δεν μπορούν να επιλυθούν με φιλικό διακανονισμό μεταξύ του παρόχου και του χρήστη θα πρέπει να παραπέμπεται σε διαιτησία δικαστήριο στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Βουλγαρίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό του για περιπτώσεις που βασίζονται σε συμφωνίες διαιτησίας, ώστε ανάλογα με την περίπτωση θα είναι εφαρμόσιμο το βουλγαρικό δίκαιο.

Αυτοί οι γενικοί όροι τίθενται σε ισχύ για όλους τους χρήστες στις 09.30.2015