Създай идеалния бизнес план

biznes-plan-cloudcart

Днес без присъствие в мрежата, един онлайн търговец със сигурност ще реализира пропуснати ползи и възможности за разширяване на бизнеса, на може би най-големия международен, пък и локален пазар.

Също така, обаче, не може да се стартира успешен бизнес онлайн само със желание и без ясна идея за посока. Колко сме по-наясно, както със собствения си бизнес, така и с условията, в които ще го развиваме, толкова по-бързо ще се движим.

Това прави от изключителна значимост това да планираш детайлно пътя, който ще следва фирмата ти към успеха. Разбира се, планът може да се променя в движение, съобразено с новите обстоятелства и особености, но като цяло, без чиста идея в главата ти (и на друг носител е хубаво да си я запишеш), ще ти меко казано трудно.

Като една от основните функции в цялостния управленски процес, планирането има най-висок приоритет в организацията на времето на всеки управител, било на малък магазин, било на международно корпорация.

Дори и да управляваш магазин за няколко ръчно изработени бижута или голям магазин за техника, то неизбежно ще ти се налага да планираш поне в краткосрочен план, т.е. ще правиш ежедневни и седмични планове за действие.

Ако искаш да знаеш как да си докараш допълнителни доходи, без да променяш досегашната си работа, е важно да се заемеш със собствен бизнес.

Ще се занимаваш с разработването на стратегия или ще съставяш месечни, тримесечни или годишни планове, без значение дали си главен мениджър, средно ниво ръководител, а понякога и собственик. Ще правиш и прогнози за същите периоди от време, за да можеш да реагираш своевременно и адекватно на промените и очакваните такива.

Ето защо е важно да можеш да правиш бизнес план. Бизнес планът е документ с практична стойност и приложимост, той е израз на възможности за постигане на практически измерими резултати.

Няколко стъпки ще те отведат до перфектния бизнес план.

Планирай

* очертай границите на бизнес плана в два аспекта: като обем и като време.

Планирай всички приходи и разходи в онлайн магазина си

Ограничавайки обхвата по обем, можеш да се постараеш да не изпадаш в излишни подробности като същевременно запазиш важната информация и нужната детайлност.

Слагането на времеви рамки ще ти даде срокове, които ще те държат в кондиция и ще ти помогнат за правилно разпределени на всички останали ресурси.

Дай задача, ако други хора работят с теб и да те участват в процеса на планиране. Ангажирането на други помага както с нови идеи, така и с приобщаване на персонала към идеологията на фирмата.

Бизнес плана ти трябва да съдържа:

*Въведение

*Резюме (може да се пропусне),

*Анализ на външна и вътрешна среда на фирмата. Последните две включват: общите тенденции в развитието на икономиката на страната; конкурентната среда в която работи компанията ти; ясно дефинирана стратегия , дългосрочни, средносрочни и краткосрочни цели; състояние на основните дейности във фирмата (финанси, маркетинг, производство, продажби, персонал). Какъв ще е основния продукт и неговите особености; Какво ще е местоположението, ако имаш клад; Кои ще са твоите доставчици;

*Не бива да пропускаш и ясно дефиниране на текущото състояние на фирмата по правни казуси, като например необходими документи за онлайн магазин финансови въпроси и счетоводни материи. Няма как да планираш нещо занапред, ако не си 100% наясно с текущата ситуация.

*След това е хубаво да опишеш маркетинговия си план с всичко, което се включва в един такъв, както и да направиш разчет по текущи и планирани разходи. Било то по самия продукт, рекламата, логистиката или по персонала, ако имаш такъв.

Направи маркетингов план преди да започнеш онлайн магазина си от CloudCart

*Изготви подробен и детайлен бюджет, който да ти служи като главен ориентирай за всяка промяна, желана или не, през времето на  подготовка и изпълнение

*Прогнозирай, доколкото е възможно рисковете на всяко едно ниво и съответни алтернативи за справяне с тях

Стартирай онлайн кампания за твоя магазин с CloudCart

*Направи си времева схема за изпълнението на плана  – така ще следиш по седмици и месеци как се движиш.

*Мoжеш да напишеш заключение, което да обобщава най-важните решения и планировки

И отново – не забравяй, че бизнес планът ти трябва да е отлично подреден, лесен за разчитане и особено важно – възможен за изпълнение с наличните ресурси при съществуващата заобиколна среда в бизнеса.

Всеки потенциален клиент може да стане реален такъв.

Колко по-добре планираш предварително, толкова по-лесно ще изпълняваш на момента и по-малко евентуални непредвидени ситуации ще има в бъдеще.

Бъди организиран мениджър на бизнес- бъди успешен собственик на бизнес!

 

Създай магазин

Related posts

4 коментара